Dotační programy Evropské unie

Vsetínská nemocnice a.s. v současnosti realizuje následující dotační programy:


Výzva IROP č. 10:

Výzva IROP č. 26:

  • Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy Vsetínské nemocnice a.s. spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth
  • celkový rozpočet 50.329.950 Kč
  • reg. č. projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006489

Výzva IROP č. 28:

Výzva IROP č. 31:

Výzva IROP č. 31:


Dotační programy ve fázi udržitelnosti:


Výzva IROP č. 31:


Podrobné informace o jednotlivých projektech budou postupně doplňovány (viz boční menu).