Klientská karta

Benefity:

 • Sleva z doplatků na recepty až do výše 50%
 • 2% z obratu výdeje na volně prodejné přípravky a nehrazené léky jako body, které se při dalším nákupu mohou uplatnit jako sleva
 • Sledování lékových interakcí jednotlivý léků i volně prodejných léčivých přípravků

Pravidla pro vydávání:

 • Klientská karta je vydávána na jméno a je nepřenosná
 • Při vydání karty držitel podpisem „Registračního formuláře“ stvrdí převzetí karty a seznámení se s pravidly
 • Svým podpisem držitel současně stvrzuje svůj souhlas s použitím svých osobních údajů uvedených na „Registračním formuláři“ dle platné legislativy
 • Karta je zaevidována do informačního systému lékárny a při každém uskutečněném nákupu volně prodejného přípravku ve vydávající lékárně, je na kartu přiznáván 2% kredit evidovaný v bodech
 • Body se získávají za každých zaplacených 5 Kč = 1 bod. Body jsou na kartu připočteny ihned po realizaci nákupu. Příklad: cena zboží = 230,- Kč = 46 bodů
 • Pro účely čerpání nastřádané slevy je přepočet bodů na koruny roven 10:1, každých 10 bodů znamená slevu 1 Kč
 • V případě, že hodnota nákupu je menší než počet bodů na kartě, bude odečtena pouze cena zboží, zbylé body zůstávají na kartě pro další použití
 • V případě, že hodnota nákupu je větší než počet bodů na kartě, mohou být odečteny všechny body a zbytek doplatit penězi
 • Uplatnění bodového kreditu není časově omezeno
 • Údaj o počtu bodů a aktuálně poskytnuté slevě je uveden na účtence, o aktuální výši kreditu je také možno se informovat u pracovníka lékárny DUO
 • Platnost karty není časově omezena
 • Vydavatel karty má právo kdykoliv změnit podmínky věrnostního programu
 • Při ztrátě karty má držitel právo kartu zablokovat
 • Držitel má právo kartu na požádání zrušit

Slevové kupony na koupi obuvi

Benefit:

 • 10% sleva na nákup druhého páru obuvi

Pravidla pro vydávání:

 • Kupon lze získat za nákup obuvi nad 500 Kč v hotovosti v lékárně poliklinika
 • Klientovi je vydán kupon označený datem, razítkem a podpisem
 • Při uplatnění je zkontrolován označen datem uplatnění, podpisem a následně uchován
 • Kupon lze uplatnit na nákup druhého páru obuvi
 • Kupon má platnost 6 měsíců od dne vydání
 • Kupon je přenosný, nárok na uplatnění slevy má kdokoliv po jeho předložení

Klientská karta Lékáren DUO
pro absolventy kurzu první pomoci

Benefity: 

 • Sleva z doplatků na recepty až do výše 50%
 • 5% přímá sleva na volně prodejné přípravky
 • 2% z obratu výdeje na volně prodejné přípravky a nehrazené léky jako body, které se při dalším nákupu mohou uplatnit jako sleva
 • Sledování lékových interakcí jednotlivý léků i volně prodejných léčivých přípravků

Pravidla pro vydávání:

 • Klientská karta je vydávána na jméno a je nepřenosná
 • Při vydání karty držitel podpisem „Registračního formuláře“ stvrdí převzetí karty a seznámení se s pravidly
 • Svým podpisem držitel současně stvrzuje svůj souhlas s použitím svých osobních údajů uvedených na „Registračním formuláři“ dle platné legislativy
 • Karta je zaevidována do informačního systému lékárny a při každém uskutečněném nákupu volně prodejného přípravku ve vydávající lékárně, je poskytnuta 5% sleva a současně je na kartu přiznáván 2% kredit evidovaný v bodech
 • Body se získávají za každých zaplacených 5 Kč = 1 bod. Body jsou na kartu připočteny ihned po realizaci nákupu. Příklad: cena zboží = 230,- Kč = 46 bodů
 • Pro účely čerpání nastřádané slevy je přepočet bodů na koruny roven 10:1, každých 10 bodů znamená slevu 1 Kč
 • 5% přímou slevu nelze uplatnit na volně prodejné přípravky v akční nabídce
 • V případě, že hodnota nákupu je menší než počet bodů na kartě, bude odečtena pouze cena zboží, zbylé body zůstávají na kartě pro další použití
 • V případě, že hodnota nákupu je větší než počet bodů na kartě, mohou být odečteny všechny body a zbytek doplatit penězi
 • Uplatnění bodového kreditu není časově omezeno
 • Údaj o počtu bodů a aktuálně poskytnuté slevě je uveden na účtence, o aktuální výši kreditu je také možno se informovat u pracovníka lékárny DUO
 • Platnost 5% přímé slevy je časově omezena do konce následujícího kalendářního roku po absolvování kurzu
 • V případě neprodloužení doby platnosti slevy formou dalšího absolvování kurzu, bude karta převedena do režimu „Klientské karta Lékárny Duo“
 • Školení první pomoci seznámí s prioritami při záchraně lidského života, naučí zastavit kritické krvácení a poskytnout laickou resuscitaci, ukáže postupy při ošetření úrazů, poranění teplem či chladem, úrazu elektrickým proudem, otravách a jiných závažných stavech. Součástí školení bude prezentace nabídky služeb lékárny DUO a představení Vsetínské nemocnice a.s. jako celku. S ohledem na vyšší potenciál zájemců o zdravotnictví budou představeny i možnosti pracovního uplatnění ve Vsetínské nemocnici, zejména nabídka kvalifikačního kurzu Sanitář
 • Platnost karty není časově omezena
 • Vydavatel karty má právo kdykoliv změnit podmínky věrnostního programu
 • Při ztrátě karty má držitel právo kartu zablokovat
 • Držitel má právo kartu na požádání zrušit