Očkování proti COVID-19

Očkování osob, registrovaných prostřednictvím centrálního rezervačního systému, je ve Vsetínské nemocnici prováděno v budově „B“, vlevo od vrátnice po vstupu do areálu, v 1. patře vlevo. Provozní doba je stanovena na Po – Pá od 7:00 do 15:00.

Přístup do budovy je bezbariérový, k dispozici je výtah, který prosím využívejte skutečně uvážlivě.

Vstup do prostor je na hlavních dveřích označen nápisem „Očkovací místo“. Před vstupem naleznete dotazník a informovaný souhlas (při druhé vakcinaci se vyplňuje pouze dotazník před očkováním). Tyto formuláře je potřeba vyplnit, aby se mohlo očkování uskutečnit. Do očkovacího centra vstupte bez klepání.

Nejprve projdete registrací, kde předložíte průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a průkaz pojištěnce. Po ověření Vaší rezervace v daném termínu zhodnotí lékař Vámi vyplněný dotazník, a pokud neshledá překážky, které by bránily provedení očkování, budete nasměrováni do očkovací místnosti. Pokud by došlo ke kumulaci vyššího počtu osob před Vámi, můžete využít čekárnu. Dodržujte čas objednání.

V očkovací místnosti proběhne samotné očkování, po kterém Vám bude vydán průkaz s termínem druhé dávky vakcíny. Průkaz pečlivě uschovejte a vezměte jej s sebou na očkování 2. dávkou vakcíny.

Po očkování se přemístíte do čekárny, kde setrváte minimálně 15 minut. Pokud jste prodělal(a) závažnou alergickou reakcí v minulosti, je čekání prodlouženo na 30 minut. Po uplynutí stanovené doby informujte personál očkovacího centra, následně je možno očkovací centrum opustit. Neopouštějte svévolně prostory očkovacího centra bez informování personálu a před uplynutím výše uvedené doby.

V případě jakýchkoliv obtíží okamžitě informujte personál očkovacího centra!

Další informace pro očkované naleznete v tomto materiálu.

Pokud se nebudete moci dostavit na stanovený termín, zrušte prosím svou rezervaci v centrálním rezervačním systému, případně informujte přímo očkovací centrum na tel. 571 818 404.

Upozornění: Termíny očkování jsou přidělovány systémem, nemocnice je nemůže ovlivnit. Rovněž nemůžeme provést očkování osobám neregistrovaným nebo neobjednaným. Děkujeme za pochopení.


Nejčastější dotazy a odpovědi:

Jaké jsou nežádoucí účinky po očkování?
Možné nežádoucí účinky jsou popsány v informovaném souhlasu, který obdržíte před očkováním a v informacích pro očkované, které jsou rovněž k dispozici v očkovacím centru. V případě doplňujících dotazů k možným komplikacím se obraťte na lékaře očkovacího centra.

Jaký režim mám po očkování dodržovat?
Odpovědi naleznete opět v informovaném souhlasu a informacích pro očkované. Kromě samotného setrvání v čekárně bezprostředně po očkování se doporučuje v den očkování i následující den dodržovat klidový režim.

Jak postupovat, když se u mne vyskytnou nežádoucí účinky po očkování?
Případné bezprostřední nežádoucí účinky po očkování s Vámi bude řešit lékař očkovacího centra. Pokud se nežádoucí účinky dostaví později (bolest nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i mírná teplota nebo zimnice), obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby. V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře. V případě rozvoje závažných potíží mimo zdravotnické zařízení volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

Jak postupovat, když se nemohu dostavit na určený termín, mohu se dostavit mimo objednaný termín?
Ihned, jakmile se o této skutečnosti dozvíte, zrušte svou rezervaci v centrálním rezervačním systému. Uvolníte tak termín pro další čekající. Pokud nebude z nějakého důvodu zrušení rezervace skrze centrální systém možné, informujete očkovací centrum na tel. 571 818 404.