Testování protilátek – za úhradu

Vsetínská nemocnice cialis malaysia nabízí vyšetření, které zjistí, zda máte protilátky cialis malaysia proti Covid-19 (SARS-CoV-2). Jedná https://www.auraclinics.com/buy-levitra-on-the-internet/ se o sérologický test z žilní krve, který není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vyšetření není určeno pro pacienty v akutní https://www.auraclinics.com/buy-levitra-on-the-internet/ fázi onemocnění Covid-19. Test průkazu specifických protilátek anti-Covid-19 třídy IgG je vhodné absolvovat nejdříve za tři viagra dosage týdny po odeznění příznaků infekce.

Odběry probíhají v souladu s níže uvedeným rezervačním cialis delivered overnight viagra dosage kalendářem, v prostorách oddělení klinické biochemie v pavilonu O. V odběrové ambulanci cialis delivered overnight v prvním patře zájemce současně obdrží a vypíše žádanku. Po odběru krve (s kopií žádanky, která slouží jako podklad k platbě) je potřeba neprodleně uhradit poplatek:

  • zjištění protilátek proti COVID-19 v krvi 440 Kč,
  • zjištění protilátek proti COVID-19 v krvi s vystavením cizojazyčného certifikátu 540 Kč,

na pokladně v přízemí budovy ředitelství.

Výsledek vyšetření obdrží klient následně vždy v pátek, a to buď buy discount cialis v tištěné podobě u výdejního okénka oddělení lékařské mikrobiologie (pavilon K), nebo telefonicky po sdělení předem stanoveného komunikačního hesla.

Objednávejte se elektronicky v níže uvedeném kalendáři: