Testování protilátek – za úhradu

Vsetínská nemocnice nabízí vyšetření, které zjistí, zda máte protilátky proti Covid-19 (SARS-CoV-2). Jedná se o sérologický test z žilní krve, který není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vyšetření není určeno pro pacienty v akutní fázi onemocnění Covid-19. Test průkazu specifických protilátek anti-Covid-19 třídy IgG je vhodné absolvovat nejdříve za tři týdny po odeznění příznaků infekce.

Odběry probíhají v souladu s níže uvedeným rezervačním kalendářem, v prostorách oddělení klinické biochemie v pavilonu O. V odběrové ambulanci v prvním patře zájemce současně obdrží a vypíše žádanku. Po odběru krve (s kopií žádanky, která slouží jako podklad k platbě) je potřeba neprodleně uhradit poplatek:

  • zjištění protilátek proti COVID-19 v krvi 440 Kč,
  • zjištění protilátek proti COVID-19 v krvi s vystavením certifikátu 548 Kč,

na pokladně v přízemí budovy ředitelství.

Výsledek vyšetření obdrží klient následně vždy v pátek, a to buď v tištěné podobě u výdejního okénka oddělení lékařské mikrobiologie (pavilon K), nebo telefonicky po sdělení předem stanoveného komunikačního hesla.

Objednávejte se elektronicky v níže uvedeném kalendáři: