Co poskytujeme

  • Díky rychle dodaným výsledkům se aktivně podílíme na včasném zachycení objektivních známek nemoci. V současné době provádíme kolem sto čtyřiceti vyšetřovacích metod.
  • K většině vyšetření používáme moderní biochemické analyzátory, které spolehlivě poskytují přesné a rychlé výsledky a mají malou spotřebu analyzovaného materiálu.
  • Kvalita poskytovaných vyšetření je každoročně prověřována v celostátním systému kontroly SEKK, ve kterém laboratoř získává certifikáty na jednotlivá prováděná vyšetření.
  • Některá vyšetření provádíme na vlastní žádost pacienta (tedy bez doporučení či požadavku lékaře) a za přímou platbu. Nejčastěji mezi ně patří stanovení glukózy, cholesterolu a test na přítomnost drog v moči.
  • Celé spektrum vyšetření poskytujeme i pro veterinární lékaře.
  • Informace o ceně a konzultace pro jednotlivá vyšetření vám poskytneme přímo na oddělení.
  • Úspěšně jsme absolvovali Audit R3 NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře).