Odstranění mandle

Adenotomie (odstranění nosní mandle)

Adenotomie se provádí v celkové anestézii, hospitalizace trvá zpravidla tři dny.

Nejprve přichází dítě na ORL ambulanci na polikliniku 4.patro – MUDr. Krutilková v objednaný čas, kde je vyšetřeno a rodičům lékařem podány informace o plánovaném zákroku a předložen informovaný souhlas. Poté následuje anesteziologické vyšetření v anesteziologické ambulanci  v nemocnici  pavilon B – 1. patro. Dítě je v doprovodu rodičů hospitalizováno na dětském oddělení, v den nástupu není zajištěn oběd.

Operace se provádí druhý den hospitalizace. Po operaci má doprovod možnost být s dítětem na dospávacím pokoji hned, jak je to možné.

Dítě přicházejíci k zákroku musí být zdravé. Cca 3 týdny po využívání ATB či individuální domluvě.

Pokud se nebudete moc dostavit, např. z důvodu nemoci dítěte co nejdříve volejte v úterý a pátek tel. 571 818 523 a ostatní dny 571 818 538  případně emailem: orl@nemocnice-vs.cz

Přineste sebou:

  • doporučení ORL lékaře
  • předoperační vyšetření od dětského lékaře / provedené ne více, jak 1 týden/
  • průkaz pojišťovny dítěte i doprovodu
  • věci osobní potřeby, pyžamo, přezůvky