Čím se zabýváme

  • Na oddělení lékařské mikrobiologie se zabýváme klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí a jejich komplikacemi. Zaměřujeme se na bakteriologii, mykologii a sérologii. V omezené míře provádíme virologická  vyšetření.
  • V rámci oddělení lékařské mikrobiologie funguje i specializované pracoviště antibiotického střediska. Hlavním úkolem je průběžné sledování vývoje rezistencí k antimikrobním preparátům, konzultační činnost v oblasti racionální antibiotické terapie a hodnocení mikrobiologických nálezů
  • Trvale se zapojujeme do systému Externího hodnocení kvality řízeného Akreditačním pracovištěm Státního zdravotního ústavu v Praze
  • Jsme součástí Pracovní skupiny pro monitorování rezistence k antibiotikům v ČR a pravidelně se účastníme Evropského systému antibiotické rezistence EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance Systém), kde jsme získali mezinárodní certifikát.
  • Laboratoř se zúčastnila externího hodnocení kvality zaměřeného na diagnostiku bakteriálních infekcí, diagnostiku mykobakteriálních infekcí-izolace, sérologii vyšetřených HBV markerů, sérologii HBsAg, HCV, HIV, sérologii toxoplasmózy, sérologii syfilis, sérologii lymeské borreliózy, stanovení ASO-neutral. metoda, sérologii EBV, sérologii CMV, sérologii Yersinia enterocolitica, sérologii Helicobacter pylori, mikroskopickou diagnostiku trichomonád, sérologii chlamydií
  • Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v laboratorní příručce
  • Úspěšně jsme absolvovali Audit R3 NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře)