Odborné ambulance

AMBULANTNÍ SEKTOR | 2. patro 

Při příchodu v běžné pracovní době (7.00 – 14.30 hodin) se registrujte v příjmové kanceláři.
Příjmová kancelář – registrace: | tel.: +420 571 818 439

Objednávání do odborných ambulancí v době 7.00 – 14.30 hodin | tel.: +420 571 818 439.
Nebo prostřednictvím Portálu pacienta

Telefonický kontakt do ambulancí: +420 571 818 430

  • CHIRURGICKÁ AMBULANCE | nepřetržitý provoz 
  • TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCE | úterý a čtvrtek 9.00 – 13.00 hod. 
  • KÝLNÍ PORADNA | úterý a čtvrtek 13.00 – 15.00 hod. 
  • CÉVNÍ AMBULANCE |  středa 12.00 – 14.00 hod. 
  • DIGESTIVNÍ PORADNA |  pondělí a středa 9.00 – 12.00 hod.

  • AMBULANCE PRO HOJENÍ RAN | pátek 8.00 – 14.00 hod.
    tel.: +420 571 818 432