Nem. epidemiologie a centrální sterilizace

Oddělení nemocniční epidemiologie a Centrální sterilizace (ONE a CS) vzniklo 1.7.2022 spojením Pracoviště nemocniční epidemiologie a Centrální sterilizace, která byla do té doby součástí Centrálních operačních sálů. Činnost ONE a CS je zaměřená na prevenci vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péči, a to jak nozokomiálních (nemocničních), tak profesionálních infekcí.

Pracoviště nemocniční epidemiologie v rámci preventivních opatření nastavuje a kontroluje procesy zabraňující vzniku infekcí, nastavuje hygienicko – epidemiologické řády, dezinfekční program, směrnice, instrukce kvality apod. Kontroluje jejich dodržování včetně mikrobiální kontroly prostředí. V rámci represivních opatření vykonává epidemiologické šetření a nařizuje protiepidemická opatření s cílem zamezit šíření infekce. Vykonává edukačně – vzdělávací činnost a je poradním orgánem představenstva nemocnice.

Centrální sterilizace zabezpečuje kompletní i komplexní dekontaminaci a sterilizaci zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci pro všechny pracoviště nemocnice i zasmluvněných partnerů.

 

  • RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH

  • vedoucí oddělení ONE a CS
  • tel.: +420 571 818 127

  • Ľubica Srbová

  • epidemiologická sestra
  • tel.: +420 571 818 413

  • Eva Skřipková

  • staniční sestra CS
  • tel.: +420 571 818 530

 

Fotogalerie CS: 

Fotogalerie ONE: