Finanční výhody

V oblasti odměňování nabízíme příplatky a benefity nad rámec stanovený zákoníkem práce v těchto oblastech:

Příplatek za směnnost  

Příplatek vyplácíme za práci ve směnných režimech. Směnným režimem se rozumí dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý provoz.

Vyšší odměna za pracovní pohotovost 

Výše odměny za pracovní pohotovost je stanovena nad povinný rámec stanovený zákoníkem práce.

Dovolená

Zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené. Zaměstnancům, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé poskytujeme dalších 5 dnů dodatkové dovolené (oddělení patologie, infekční, mikrobiologie, RTG).

Zvýhodněné stravování 

Zaměstnancům poskytujeme jedno hlavní jídlo denně za zvýhodněnou cenu. Poskytujeme jedno hlavní jídlo se slevou i důchodcům, kteří byli v nemocnici zaměstnáni před odchodem do důchodu.

Odměny za pracovní výročí 

Zaměstnancům vyplácíme odměny při kulatých a půlkulatých pracovních výročích. Výše odměny je závislá na době odpracované ve Vsetínské nemocnici.

Penzijní připojištění  

Vsetínská nemocnice a.s. přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění.Výše příspěvku je závislá na délce trvání pracovního poměru v nemocnici.

Stipendia pro studenty Lékařských fakult a VOŠ a VŠ v oboru všeobecná sestra a v dalších nelékařských oborech – více ZDE