Finanční výhody

V oblasti odměňování nabízíme příplatky a benefity nad rámec stanovený zákoníkem práce v těchto oblastech:

Příplatek za směnnost  

Příplatek vyplácíme za práci ve směnných režimech. Směnným režimem se rozumí dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý provoz.

Vyšší odměna za pracovní pohotovost 

Výše odměny za pracovní pohotovost je stanovena nad povinný rámec stanovený zákoníkem práce.

Dovolená

Zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené. Zaměstnancům, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé poskytujeme dalších 5 dnů dodatkové dovolené (oddělení patologie, infekční, mikrobiologie, RTG).

Stravenkový paušál

Zaměstnancům poskytujeme peněžitý příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu.

Odměny za pracovní výročí 

Zaměstnancům vyplácíme odměny při kulatých a půlkulatých pracovních výročích. Výše odměny je závislá na době odpracované ve Vsetínské nemocnici.

Penzijní připojištění  / doplňkové penzijní spoření

Vsetínská nemocnice a.s. přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření. Výše příspěvku je závislá na délce trvání pracovního poměru v nemocnici.

Stipendia pro studenty Lékařských fakult a VOŠ a VŠ v oboru všeobecná sestra a v dalších nelékařských oborech – více ZDE