Více o oddělení

 • MUDr. Danuše Trnovcová

 • Primářka
 • tel.: +420 571 818 623

 • Mgr. Pavlína Matějčková, MBA

 • Vedoucí fyzioterapeutka
 • tel.: +420 571 818 621

Cílem rehabilitačního oddělení je rychlejší uzdravení a návrat pacientů se zdravotním postižením k běžným pracovním i soukromým aktivitám. K naplnění tohoto cíle máme vysoce kvalifikovaný personál, ale také celou řadu moderních metod a přístrojového vybavení. 

 • Zaměřujeme se na obnovení funkčních schopností jedince, a to jak fyzických, tak psychických.
 • V naší péči jsou ambulantní i hospitalizovaní pacienti, především s traumatickým i netraumatickým postižením myoskeletálního a neurogenního systému, s kardiovaskulárními diagnózami, ženy s funkčním postižením fertility a děti s poruchami psychomotorického vývoje.
 • Starším pacientům a pacientům s těžkým zdravotním postižením pomáháme k zachování soběstačnosti, a tím vytvoříme předpoklady pro maximální možnou úroveň kvality jejich života.

Spektrum poskytované péče: 

 • Léčebná tělesná výchova, jejíž součástí je například Vojtova metoda, reflexní techniky, měkké techniky a mobilizace
 • Fyzikální terapie, která využívá léčebné působení fyzikálních energií, například magnetoterapie, sonoterapie, nejrůznější elektroléčebné metody, terapie laserem, kryoterapie, parafínové zábaly, plynové injekce.

V rámci individuální kinezioterapie provádíme:

 • Kineziologický rozbor na podkladě neurofyziologickém (Vojtova metoda, Klappovo lezení), Metoda DNS (Dynamicko-neuromuskulární stabilizace) dle prof. Koláře
 • Bazální podprogramy dle J. Čápové
 • Proprioceptivní nervosvalová facilitace „PNF“ (Kabatova metoda)
 • Měkké techniky, PIR techniky, míčkování, nácvik lokomoce a mobility mobilizace periferních kloubů a páteře
 • Kondiční a analytické metody pod dohledem na přístrojích
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému na BOSU
 • Instruktáž správného držení těla
 • Metoda McKenzie – používaná nejčastěji u výhřezu ploténky
 • Koncept nazývaný Mechanická diagnostika a terapie (MDT)

Poliklinika Vsetínské nemocnice:

Prosím, objednávejte se osobně.
Omluvy, změnu termínu hlaste na recepci:
tel. 571 818 624

Přestávka na recepci z provozních důvodů 12.00 – 13.00.


Detašované pracoviště zdravotní středisko Nový Hrozenkov: 
tel. 571 451 378

Pondělí až pátek: 6.00 – 13.30 hodin