MR – info pro lékaře

Informace k magnetické rezonanci – pro lékaře

Vážení lékaři, dovolte, abych vám předala základní informace k pracovišti magnetické rezonance:

  • Pracoviště magnetické rezonance ve Vsetínské nemocnice a.s. je v provozu od  9. 10. 2023. Provádíme vyšetření mozku, páteře a kloubů. Ve druhé fázi (zatím bez časového upřesnění) i vyšetření břicha. Objednávání pacientů  je možné na tel. čísle 571 818 626.  
  • Vyžadujeme odesílání pacientů s žádankou: F26ZD23V2 Zadanka – MRI2
  • U některých vyšetření je nutné podat kontrastní látku do žíly (některá vyšetření mozku,  páteře a vyšetření břicha). V takových případech je nutné doplnit  odběr krve s vyšetřením kreatininu v séru. U běžných pacientů toto vyšetření nesmí být starší 3 měsíců, u rizikových pacientů (s anamnézou renální poruchy, diabetes mellitus, po operaci ledvin, u akutního zhoršení chronického poškození) nesmí být starší 7 dnů.
  • Před podáním gadoliniové kontrastní látky není nutné u diabetiků vysadit léky obsahující metformin.
  • Informace pro pacienty o průběhu vyšetření jsou dostupné na webu Vsetínské nemocnice.

CT vyšetření s intravenózním podáním jódové kontrastní látky: Podle nové směrnice ESUR 10.0 platí stejná pravidla pro načasování odběru kreatininu v séru i pro  podání jódové kontrastní látky užívané při CT vyš.  (viz výše). Při eGFR nižší než 0,75 ml/s (45 ml/min/1,73 m2)  je nutná příprava pacienta za hospitalizace s dostatečnou preventivní hydratací. U diabetiků užívajících léky obsahující metformin  nutné vysadit  v den vyšetření.

Po vyšetření: 

a/ Pacienti s eGFR větší  než 0,5 ml/s(30 ml/ min./1,73 m2) mohou  pokračovat v užívání metforminu v normálním režimu.

b/ Pacienti s eGFR menší než 0,5 ml/s (30ml/min/1,73m2) vysadí metformin i následujících 48 hodin po aplikaci k.l. s kontrolou eGFR za 48 a 72 hod.

Příprava pacienta před aplikací jódové kontrastní látky při radiodiagnostických vyšetřeních: Příprava pacienta před aplikací JKL 

 

MUDr. Blanka LUDVOVÁ
primářka radiodiagnostického oddělení
Vsetínské nemocnice