MR – info pro pacienty

Vyšetření přístrojem magnetické rezonance.

Naše pracoviště disponuje kvalitním přístrojem 1,5 T CANON Vantage Orian. Zajišťuje veškerá standardní vyšetření centrální nervové soustavy a pohybového aparátu, včetně vyšetření v celkové anestézii. Specializovaná vyšetření jako MRI prsních žláz a MRI srdce zajišťují vyšší pracoviště.

Magnetická rezonance je diagnostická metoda, která nevyužívá ionizační záření, ale silné magnetické pole  a elektromagnetické vlnění. Nejsou známy žádné škodlivé účinky na pacienta při běžně užívaných technikách vyšetření. MR vyšetření probíhá uvnitř velkého magnetu, který vytváří tunel, otevřený na obou stranách, tunelem proudí vzduch. Náš přístroj magnetické rezonance je jedním z nejkratších přístrojů ve své třídě, což zvyšuje pohodlí a pocit bezpečí pacientů při vyšetření.

Při vyšetření je pacient vybaven speciální cívkou, která je přizpůsobená vyšetřované oblasti (hlavová cívka, kolenní cívka, tělová cívka) a umístěn do „tunelu“, kde je vystaven krátkým pulzům elektromagnetického vlnění. Přerušované vypínání gradientních cívek způsobuje hluk a klepot, sluchátka ale potřebovat nebudete, náš přístroj je vybaven technologií PIANISSIMO, kdy jsou zvuky výrazně tlumené.

Každé vyšetření sestává z několika sekvencí, které na sebe navazují, kdy jsou vysílány rádiové pulzy, stimulují drobné částice – protony atomů vodíku, které jsou ve tkáních těla, a nejvíce je jich v atomech vodíku vody. Přístroj tak je schopen zobrazit rozdílný obsah vody v lidských tkáních.

Vyšetření podle počtu sekvencí běžně trvá od 15-20 min, složitější vyšetření a vyšetření s podáním kontrastní látky může trvat i 45 min. V takovém případě se vyšetření přeruší a podá se malé množství speciální kontrastní látky do žíly.

Během vyšetření je důležité, abyste leželi bez hnutí, jinak by byly obrazy neostré – rozhýbané a celé vyšetření by se zbytečně, kvůli nutnosti opakování sekvencí, protahovalo. S radiologickým asistentem budete v kontaktu prostřednictvím mikrofonu a balónku, který vám vložíme do ruky. V případě vašich obtíží můžete jeho stisknutím dát signál obsluze přístroje. Balónek je však nutné používat pouze v krajní situaci, jinak také dojde ke zbytečnému prodloužení doby vyšetření. Vyšetření nebolí, ani nezpůsobuje žádnou újmu. Vyšetření ale může způsobovat nepříjemné pocity z malého prostoru v „tunelu“ nebo požadavku ležet bez hnutí. Vyšetření provádí radiologický asistent, způsob vyšetření určuje lékař radiolog, který následně vyhotoví popis.

Příprava před vyšetřením:

Před vyšetřením břicha (vyšetření jater, střev, žlučových cest) je vhodné být 2-3 hodiny před vyšetřením nalačno. Před ostatními vyšetřeními není potřebná žádná speciální příprava.

V případě, že vám lékař nedoporučí jinak, můžete normálně užívat i vaše léky.
Před vyšetřením magnetickou rezonancí je s každým pacientem sepsán dotazník k ověření případných kontraindikací k MR vyšetření.

Vyšetření nelze provést u pacientů, kteří mají zavedeny v těle následující přístroje či jiné (převážně kovové)  předměty:

 • Kardiostimulátor
 • Cévní svorky MR nekompatibilní
 • Inzulínová pumpa
 • Implantovaný dávkovač léků
 • Feromagnetická umělá srdeční chlopeň
 • Nitroušní implantát
 • Cizí tělíska v oku
 • Neurostimulátor
 • Střepiny nebo jiné kovové předměty v těle
 • První trimestr těhotenství

Chirurgické svorky, ploténky, šrouby, endoprotézy, ortopedické implantáty nepředstavují ve většině případů při MR vyšetření riziko, pokud byly implantovány před více než 6 týdny. Je nutné ale tuto skutečnost doložit.

Další pokyny:

 • V případě, že pracujete, nebo jste pracovali s kovy, konzultujte u ošetřujícího lékaře – máte totiž zvýšené riziko uvízlé kovové střepiny či prachu v těle.
 • Barviva užívané při tetování nebo v permanentním make-upu můžou obsahovat kovové sloučeniny železa, které se během vyšetření zahřívají a mohou tak způsobit nepříjemný pocit.
 • Protože se vyšetření provádí v silném magnetickém poli, je potřeba, abyste si před vyšetřením odstranili a odložili všechny kovové nebo magnetické předměty – peníze, mobilní telefon, klíče, šperky, hodinky, brýle, sponky, kreditní karty, zubní protézu. Převlečete se do nemocničního prádla.

Rizika vyšetření:

Pokud budou dodrženy bezpečnostní pokyny a pravdivě zodpovězeny všechny otázky, je riziko vyšetření téměř nulové. Pouze nezjištěné kovové implantáty nebo úlomky by mohly při ovlivnění silným magnetickým polem změnit v těle svou polohu, a tak ohrozit vaše zdraví nebo znemožnit zhodnocení obrazů získaných během vyšetření.