Co a koho u nás léčíme

  • Pacienty přijímáme zejména z akutních oddělení naší nemocnice k doléčení a rehabilitaci, zejména z oddělení interního, neurologického a chirurgického. Pacienty však také přijímáme na základě doporučení praktického lékaře, tedy z domácího prostředí.
  • Přijímáme pacienty, kteří již mají jednoznačně stanovenou diagnózu a postup léčby, u kterých již pominuly akutní obtíže, ale potřebují doléčení případně přípravu na návrat do domácího prostředí. Z tohoto pohledu jsme především oddělením doléčovacím.
  • Pacienty propouštíme do domácího ošetřování, případně do sociálních zařízení, se kterými úzce spolupracujeme. Na oddělení pracuje plně kvalifikovaný zdravotně sociální pracovník, který příbuzným s přípravou domácí péče případně se zajištěním sociální péče účinně pomáhá.
  • Poskytujeme i paliativní péči pacientům, kterým životní cesta končí, a naší snahou je mírnit důsledky jejich onemocnění, léčit bolest a zajistit jim důstojné umírání. Umožňujeme duchovní útěchu na přání pacienta.
  • Vítáme spolupráci s příbuznými, jejich průběžný zájem a aktivita v průběhu pobytu má na pacienty velmi pozitivní vliv.