Co u nás léčíme

  • Zejména diagnostikujeme a léčíme onemocnění všech vnitřních orgánových systémů, které nelze řešit chirurgicky – zejména jde o onemocnění kardiovaskulární, gastroenterologická a infekční, ale i metabolická (např. diabetes mellitus), hormonální, revmatologická, a řada dalších. Diagnostika i léčba odpovídá či přesahuje úroveň nemocnic okresního typu
  • Zajišťujeme interní konziliární službu pro ostatní obory nemocnice
  • V ambulantní části funguje několik odborných ambulancí (interní, kardiologická, nefrologická,  gastroenterologické a funkční laboratoř), velmi úzká je spolupráce s ambulancí plicní
  • Největší skupinu tvoří pacienti s onemocnění, kardiovaskulárním, další téměř stejně početná skupina jsou pacienti s nejrůznějšími potížemi (bolesti, nechutenství, zažívací potíže, hubnutí, teploty nejasné příčiny apod.), kdy je cílem hospitalizace diagnostika příčiny těchto potíží, jejich léčba případně přesun pacienta na specializované pracoviště
  • Velmi úzká spolupráce s krajskými a fakultními nemocnicemi umožňuje zahájit život zachraňující léčbu a mnoho hodin dříve, než bývalo kdy v minulosti možné, což umožňuje úzká spolupráce s Krajskou nemocnicí T. Bati ve Zlíně, s FN Olomouc, FN Ostrava-Poruba, s Nemocnicí Podlesí v Třinci a s dalšími vysoce specializovanými centry s ojedinělými možnostmi diagnostiky a léčby, například v Brně či Praze