Napsali nám

Jsme rádi, pokud se dozvídáme, že jste byli spokojeni s péčí poskytnutou v naší nemocnici. Své dopisy můžete směřovat na adresu Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín. Pokud se rozhodnete pro e-mail, pak pište na sekretariat@nemocnice-vs.cz. Vaše pochvaly a poděkování předáme oceněným oddělením. Děkujeme Vám.

Pozn.: Z důvodu ochrany osobních dat zveřejňujeme pouze zkrácené jméno pisatelů.

 • Ráda na ně vzpomínám

Vážená paní ředitelko, strávila jsem většinu letošního léta ve vaší nemocnici. Nejprve krátce na chirurgii a potom deset týdnů na oddělení následné péče. Za tu dobu jsem mohla poznat nelehkou práci všech pracovníků tohoto oddělení a mohu říci, že na ně vzpomínám s úctou a vděčností. Všichni (paní primářku, lékařku, sestry ani ostatní pracovnice nevyjímaje) mi věnovali nejen odbornou, ale i pozornou a laskavou péči. Budu na ně ráda vzpomínat a Vás prosím, abyste jim ještě jednou vyřídila moje upřímné poděkování. Jana R., Vsetín, září 2018

 •  Děkuji za příkladnou péči

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat za příkladnou péči a pěkný přístup k pacientům interního oddělení, kde jsem byl hospitalizován. S pozdravem František Č., Vsetín, srpen 2018

 • Chtěla bych vyjádřit obdiv jejich práci

Dobrý den, chtěli bychom veřejně poděkovat za služby poskytnuté v době hospitalizace ve vaší nemocnici celému kolektivu gynekologicko-porodnického oddělení v čele s primářem MUDr. Hlavinkou. Náš velký dík patří ošetřujícímu lékaři MUDr. Lažovi i celému týmu doktorů a sestřiček na stanici šestinedělí a novorozeneckém oddělení. Velmi si vážím jejich přístupu po profesionální i lidské stránce, za ochotu pomoci s jakýmkoliv problémem, který se vyskytl, a samozřejmě za skvělou péči o mě i moji dceru. Chtěla bych vyjádřit obdiv jejich práci, trpělivosti a ochotě pomáhat. Ing. Petra L. s rodinou, Trenčín

 •   Ještě jednou obrovský dík

Chtěla bych touto cestou mnohokrát poděkovat za příkladnou a odbornou péči internímu oddělení, kde jsem byla hospitalizována od 13. do 19. srpna letošního roku. Je zde úžasný personál s příjemným chováním k pacientům. Velký dík patří  MUDr. Kourkovi za jeho profesionální práci a lidský přistup.  Taktéž jsou moc úslužní i sanitáři a ostatní pracovníci. Ještě jednou obrovský dík. Se srdečným pozdravem  Ivana B., Valašská Polanka


 • Děkuji očnímu oddělení 

Děkuji touto cestou celému očnímu oddělení ve Vsetíně. V únoru tohoto roku jsem zde absolvovala operaci šedého zákalu obou očí, kterou mě dělal pan primář MUDr. Šmehlík. Před operací proběhla velmi důkladná prohlídka s konzultací, která mě uklidnila. Pan primář a celý personál dalších lékařů a sester na očním oddělení byl velmi profesionální, milý a vstřícný, za což jim vyslovuji poděkování a obdiv za jejich náročnou práci. Vděčná pacientka Jiřina J. ze Vsetína 

 • Prodělal jsem u vás replastiku kolenního vazu

Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat celému personálu ortopedického oddělení Vsetínské nemocnice, který se o mě pečlivě staral, když jsem před čtrnácti dny u vás prodělal replastiku kolenního vazu. A velký dík bych rád poslal panu doktoru Tadeáši Malcovi, který mou operaci provedl. S pozdravem váš pacient Aleš Ř., Prostějov, únor 2018

 • Nejen odbornost, ale i odvaha a laskavé srdce

Srdečně děkuji všem ošetřujícím lékařům, zdravotnickým sestrám i sanitárním pracovníkům interního oddělení Vsetínské nemocnice za profesionální, lidský a obětavý přístup při léčbě mého manžela Zdeňka S. v době od 28. 12. 2017 do 18. 1. 2018. Velmi si vážím nelehké práce Vás všech, která vyžaduje nejen odbornost, ale často i odvahu a laskavé srdce. Za to vše vám ještě jednou děkuji. S úctou Ing. Eva S.

 • Obětavé sestřičky, skvělí lékaři

Chtěla bych touto cestou mnohokrát poděkovat za příkladnou a odbornou péči interní JIP. Je zde úžasný personál s příjemným a lidským chováním k pacientům. Obětavé sestřičky, skvělí lékaři – velký dík osobně MUDr. Liudvychenkovi. Taktéž jsou moc úslužní i sanitáři a ostatní pracovníci. Ještě jednou obrovský dík a jsem se srdečným pozdravem. Petra Č., Vsetín


 • Přístup řidiče byl velmi precizní

Vážené vedení Vsetínské nemocnice, dovolte mi, prosím, abych vyslovila poděkování kolektivu operačního střediska dopravního oddělení, zejména řidiči sanitního vozu, který mne 5. června 2017 vezl do Fakultní nemocnice Olomouc. Zažila jsem několik sanitních převozů, takže mohu zcela objektivně a zodpovědně zdůraznit, že pan řidič je „par excellence“. Jeho profesionální přístup byl velmi precizní, obzvláště vnímání pacienta a jeho nemoci, garantovaná etika, zohledňující zdravotní stav. Vysoce si vážím etického přístupu a děkuji Vsetínské nemocnici za přístup. Srdečné díky, pacientka Věrka F.

 • Narodilo se mi u vás mé první dítě

Dobrý den, nedávno se mi u vás v nemocnici narodilo mé první dítě. Ráda bych touto cestou poděkovala celému týmu gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice, který se ke mně po celou dobu, jak na porodním sále, tak na oddělení šestinedělí, choval velmi vstřícně a laskavě. Zejména bych chtěla poděkovat MUDr. Radku Lažovi, který porod mé dcery vedl. Pan doktor je skutečný odborník, kromě toho má ke všem pacientkám nesmírně příjemný a lidský přístup, dokáže jim plně věnovat svou pozornost a je pro něj samozřejmostí ženám citlivou formou vysvětlit, co se v daný moment děje. Pacientky pak naplňuje pocit jistoty, že jsou v dobrých rukou. S pozdravem a přáním hezkého dne Martina G.

 • Dostalo se mi vstřícnosti a laskavosti

Děkuji paní doktorce Fojtíkové a celému kolektivu zdravotníků na oddělení LDN – muži, za obětavou péči o mého manžela Vlad. K., za vstřícnost a laskavost ke mně, které se mi dostalo v této pro mne nelehké situaci. Ještě jednou srdečně díky! M. K,

 • Zaslouží si úctu, obdiv a vděk

Vážená paní ředitelko, ráda bych touto cestou zpětně poděkovala oddělení LDN (vedeném primářkou MUDr. Vojtěchovou) za léčbu a péči o moji maminku Ludmilu Blažkovou (88 let), která zde byla přijata po mrtvici, nechodící a nekomunikující. Navštěvovala jsem ji denně, takže mohou posoudit, s jakým osobním, profesionálním a citlivým přístupem byla ošetřována. Sestry a lékařky byly vždy příjemné a vstřícné. Dík patří i rehabilitačním sestrám. Paní Hurtová dokázala maminku motivovat při nácviku chůze s chodítkem. Sociální pracovnice paní Pifková mě psychicky podpořila v mé bezradnosti a poradila mi, jak mohu řešit novou situaci – o maminku se nyní starám doma, za pomoci Charity. Prosím, vyřiďte mé velké poděkování všem dotyčným, protože si zaslouží úctu, obdiv a vděk za tuto psychicky a fyzicky náročnou práci. Ludmila B., Vsetín

 • Děkuji všem, kteří se podíleli na mé léčbě

Vážená paní ředitelko, koncem listopadu 2016 a následně pak ve dnech od 26. do 29. 01. 2017 jsem byla hospitalizována na neurologickém oddělení vsetínské nemocnice. Žádám Vás o zprostředkování poděkování za odvedenou příkladnou profesionální práci a lidský přístup všem, kteří se podíleli na mojí léčbě. Jmenovitě primářce MUDr. Blance Rychlíkové a ošetřující lékařce MUDr. Nině Michalcové, dále celému týmu sester a obsluhujícího personálu. Ještě jednou děkuji.  Ivana Č., Vsetín

 • Poděkování chirurgickému oddělení

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat za obětavý, lidský a zároveň profesionální přístup celému chirurgickému oddělení v čele s primářem MUDr. Radimem Slováčkem za vzorné opatrování pana Josefa Plachého. Děkujeme, rodina P.


 •  Setkali jsme se s profesionálním přístupem a trpělivostí

Chceme touto cestou moc poděkovat za perfektní péči o naši nemocnou dceru Yvetku. Téměř polovinu prázdnin strávila na dětském oddělení, byla také v péči oční ambulance a rehabilitačního oddělení.  Všude jsme se setkali s profesionálním přístupem a  s trpělivostí, která je u dětí důležitá. Všem lékařům i sestřičkám z daných oddělení přejeme zdraví, spoustu spokojených (a uzdravených pacientů), a plno sil v nelehké práci. Rodina D.

 • Pro nás to jsou hrdinové

Dobrý den, tímto  dopisem bych velmi ráda poděkovala  MUDr. Martinu Janáčovi, MUDr. Petru Šindlerovi a primáři MUDr. Milanu Doleželovi.  Dne 1. listopadu 2016 jsem na gynekologicko-porodnickém oddělení Vsetínské nemocnice přivedla na svět naši Marianku. Příchod na svět pro ni nebyl příliš příznivý, ale díky pohotové a dobré práci již zmíněných lidí (a určitě celého personálu) je Marianka stále mezi námi. Po čtyřiadvaceti dnech nás propustili ze Zlína a holčička se má čile k světu. Vím, že osobní kontakt a poděkování by bylo mnohem vhodnější, a pevně doufám, že se i uskuteční. Protože pro nás jsou to hrdinové. Děkují Andrea A. a Petr K.

 • Velké poděkování celému kolektivu ortopedie

Vážený pane primáři, dne 22. 3. 2016 jsem na vašem ortopedickém oddělení podstoupil operaci kolene. Chtěl bych Vám a celému vašemu kolektivu ze srdce poděkovat za neobyčejně obětavý přístup. Zájem personálu se nepřetržitě soustředí na to, jak se pacient cítí, a jestli něco nepotřebuje. S takovým přístupem jsem se ve zdravotnictví ještě nesetkal.  Ještě jednou posílám velké poděkování celému vašemu kolektivu. S úctou a pozdravem  Alois N., Valašské Klobouky.

 • Vážím si jejich náročné práce a přeji bezproblémové směny

Včera jsem se vrátil z vaší nemocnice a chtěl bych alespoň touto cestou poděkovat sestřičkám chirurgie B pod vedením staniční sestry, paní Eleny Vaculíkové za velmi svědomitou péči, se kterou se mi po dobu mého pobytu věnovaly. Velmi si vážím jejich náročné práce a přeji jim klidné a bezproblémové směny. Lubomír P., Vsetín, 4. února 2016

 • Na ortopedii jsem se každý den cítil příjemně

Vážená paní ředitelko, dne 22. 10. 2015 jsem byl do Vaší nemocnice přijat na ortopedické oddělení z důvodu plánované operace – výměny kyčelního kloubu. Rád bych tímto vyjádřil úctu a vyslovil dík celému týmu ortopedického oddělení pod vedením primáře MUDr. Zdeňka Košťála (všem lékařům, celému týmu sester, ošetřujícímu personálu a fyzioterapeutkám), kteří se podíleli na mojí léčbě. Veškerý personál odváděl vynikající práci a choval se velmi profesionálně, ale zároveň i lidsky a účastně. Každý den jsem se cítil velmi příjemně. Přeji Vám hodně osobního štěstí a především pevné zdraví. Jiří F., Odry, leden 2016

 • Primář Rubint si zaslouží velkou pochvalu

Dobrý den, nedávno jsem ležela s šestiměsíční dcerou na dětském oddělení a ráda bych vám napsala, že jsem tam byla moc spokojená. Lékaři i sestřičky se tam chovají super, jsou moc pečliví, milí, laskaví a ochotní. Vše vysvětlí, často mi dceru chodili kontrovat a chovali se moc hezky. Hlavně pan primář Rubint si zaslouží velkou pochvalu. Je vidět, že je to člověk na pravém místě. Monika U., únor 2016

 • Vyřiďte poděkování sestrám, lékařům, ale také kuchaři

Chtěl bych se vyjádřit k mému pobytu ve vaší nemocnici. Byl jsem zde hospitalizován osm dnů se zánětem slepého střeva. Musím přiznat, že jsem byl mile překvapen péčí oddělení chirurgie, chtěl bych poděkovat všem sestrám i lékařům za příjemnou a příkladnou péči. Vyřiďte poděkování kuchaři za stravu, kterou připravoval. Velice mi chutnalo a omlouvám se za nesnědené části stravy. Bylo toho na mne moc. Ještě jednou všem děkuji a přeji, aby vám to vydrželo hodně, hodně dlouho. S pozdravem a přáním hezkých dnů nadmíru spokojený pacient Zdeněk Ž.

 •  Vsetínskou porodnici chválím všem svým známým

Dobrý den, 14. ledna jsem u vás rodila a chtěla bych moc poděkovat a zároveň pochválit celé gynekologické oddělení. Starali se o mě suprově, sestřičky jedna vedle druhé, vstřícné a milé. Na porodním sále musím říct to samé, moc milí asistenti a výborní doktoři, hlavně pan MUDr. Martin Janáč, jemu patří velké díky. Kudy chodím, tak vsetínskou porodnici chválím. S pozdravem Martina V., Vsetín

 •  Oceňoval jsem, že náročnou práci dělají s úsměvem

Vážený pane primáři, byl jsem u vás na chirurgii v únoru hospitalizován po deset dnů s otřesem mozku. Chci vám touto cestou upřímně poděkovat za péči a starostlivost, které se mi ve vaší nemocnici dostalo jak ze strany lékařů tak i sester. U těch jsem zvlášť oceňoval, jak mohou tak namáhavou práci vykonávat s úsměvem, pečlivostí a nadhledem. Snad i díky tomu se cítím báječně. Přeji vám a vašim spolupracovníkům hezké dny. Petr M.

 •  Mnohdy i laskavé slovo bývá výbornou terapií

Dovolte mi touto cestou poděkovat celému zdravotnickému personálu interního oddělení za péči o mého tatínka I. B. Nesmírně oceňuji vaši náročnou práci. Chci poděkovat mužskému zdravotnímu personálu za ochotu a vstřícnost. Přeji všem pevné zdraví, trpělivost při léčbě těžce nemocných pacientů, protože mnohdy i dobré a laskavé slovo je výbornou terapií. Zasloužíte si můj obdiv. Hana M., Vsetín