Co poskytujeme

 • Poskytujeme komplexní, vysoce kvalitní diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči dětem od narození do 18 let za současného minimalizování negativního vlivu nemocničního prostředí na dítě.
 • Vycházíme vstříc individuálním potřebám pacientů a jejich rodičů. Respektujeme Chartu práv hospitalizovaného dítěte.
 • Ve spolupráci s operačními obory spolupracujeme na léčbě dětských traumat a zajišťujeme pediatrickou péči o chirurgicky nemocné děti.
 • Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte specializovanou péči, je tato zajištěna v příslušných pracovištích FN Olomouc, Brno, Ostrava.
 • Zajišťujeme zdravotní péči dětem ve spolupráci se specializovanými ambulancemi v oborech dětská kardiologie, dětská neurologie, endokrinologie, alergologie – imunologie a pedopsychologie.
 • Provádíme konziliární činnost a kontrolní ambulantní vyšetření (s doporučením od praktického lékaře pro děti a dorost, z lékařské pohotovostní služby pro děti, případně od lékaře – specialisty).
 • Poskytujeme zdravotní péči novorozencům v systému dítě s matkou (rooming-in) a metodami, které jsou podmínkou obhajoby titulu Baby Friendly Hospital.
 • Spolupracujeme s Perinatologickým centrem Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a se specializovanými centry ve fakultních nemocnicích
 • Umožňujeme hospitalizaci doprovodu dítěte.
 • Na oddělení pracují učitelky a vychovatelky, k dispozici mají dobře vybavenou hernu.
 • Jednou měsíčně navštěvuje dětské oddělení Zdravotní klaun.
 • Na pokojích jsou LCD televizory, na oddělení i DVD přehrávač a herní konzola.
 • Na oddělení je bezplatné wifi připojení k internetu.