Info pro rodičky

Milé maminky,

jsme moc rádi, že jste se rozhodly přivést na svět své děťátko v naší porodnici, která je od roku 1997 držitelem titulu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem). Všechny sestry, které pracují na novorozenecké stanici, jsou proškoleny ve výše uvedeném programu a dodržují pravidla tohoto postupu při kojení (10 kroků ke kojení). V průběhu hospitalizace Vás naučí nejen dítě uchopit do rukou, přebalit, nakojit, vykoupat, ale také dokážete svému dítěti dobře porozumět.

Základní informace o péči o novorozence v průběhu hospitalizace:

 Nastávající maminky, které chtějí přivést na svět své dítě v naší nemocnici, prosíme, aby respektovaly opatření, která provádíme u všech nově narozených dětí:

  •  kredeizace – vykapání očních spojivek novorozenců sterilní vodou
  • podání vitamínu K (Kanavitu) – prevence krvácení u novorozenců
  • koupání novorozence zpravidla cca dvě hodiny po porodu
  • dotepání  pupečníku – čekáme max. 10 minut

Vizita u novorozence

 Vaše děťátko bude denně v dopoledních hodinách vyšetřeno dětským lékařem, který Vám poskytne informace o jeho zdravotním stavu, screeningových a doplňujících vyšetřeních 

Ortopedické vyšetření

Před propuštěním z porodnice bude u novorozence provedeno ortopedické vyšetření, při kterém se ověřuje stabilita kyčelních kloubů.

Kojení

První kojení probíhá již na porodním sále. Další kojení se řídí dle chuti novorozence a doporučení dětského lékaře (novorozenci s nízkou porodní hmotností, nezralí novorozenci – kojení častěji). Se správnou technikou kojení Vás seznámí novorozenecké sestry.

Přebalování a převlékání

Než se začnete o své děťátko sama starat, naučí Vás dětské sestry, jak správně přebalovat novorozence. Dozvíte se, jak často a kdy děťátko přebalit, jak a čím čistit a ošetřit zadeček. Špinavé prádlo a použité pleny vhazujte do označených košů. V průběhu hospitalizace se používá výhradně novorozenecké nemocniční prádlo.

Bilanční list

Jakmile budete mít své děťátko u sebe na pokoji, dostanete tzv. bilanční list. Do tohoto budete zaznamenávat četnost kojení a vyprazdňování Vašeho dítěte – vše Vám bude podrobně vysvětleno.

Měření teploty

Novorozencům měříme teplotu 2× denně bezkontaktním teploměrem, pokud lékař nestanoví jinak. Měření teploty není dáno striktně časově. Na přání matky zaučí novorozenecké sestry měření tělesné teploty v rektu digitálním teploměrem.

Koupání a hygiena

První koupání novorozence provádíme zpravidla cca 2 hodiny po porodu nebo dle aktuálního zdravotního stavu. V průběhu druhého dne Vám sestra ukáže jak správně vykoupat novorozence ve vaničce. V dalších dnech budete své dítě koupat sama. Pokud si nebudete jistá, novorozenecká sestra Vám bude i následně ku pomoci. U děvčátek jsou maminky zaučeny v péči o genitálie.

Před každou manipulací s dítětem dbejte na zvýšenou hygienu rukou. Nepokládejte dítě bez zavinovačky na prostěradlo (z hygienických důvodů).

Bezpečí

Při péči o novorozence klademe velký důraz na jeho bezpečnost. Novorozence přebalujte vždy v postýlce nebo na přebalovacím pultu. Nevhodné je přebalování na lůžku matky. Nenechávejte dítě bez dozoru. Pokud je s Vámi na pokoji hospitalizována další maminka, pokuste se domluvit a vystřídat (pokud potřebujete odejít např. do sprchy). Pokud jste na pokoji sama s dítětem, dítě odvezte na novorozeneckou stanici sestrám.

Návštěvy

Na oddělení jsou návštěvy povoleny denně. Z provozních důvodů doporučujeme návštěvy v odpoledních hodinách, nevhodné jsou návštěvy večer. Prosíme o regulaci počtu osob s ohledem na ostatní maminky a děti.

Propagační materiály

Své znalosti v péči o dítě a kojení si můžete rozšířit v brožurách, které jsou k dispozici na pokojích a chodbě oddělení. Všechny zapůjčené pomůcky (kloboučky, odsávačky a podobně) při propuštění vraťte osobně dětské sestře.

Propuštění

Dětský lékař propouští novorozence nejdříve za 72 hodin po narození, pokud je propuštěna matka.

Monitoring dechu

Zapůjčení monitoru dechu domů je možné pondělí – pátek v dopoledních hodinách, bližší informace u staniční sestry. O zapůjčení monitoru prosíme informovat den před předpokládaným propuštěním.

Rodný list

Rodný list dítěte je pro rodiče k vyzvednutí 3. den po porodu na matrice. Do 8 dnů zaregistrujte své dítě ve zdravotní pojišťovně, rodný list vezměte s sebou.


Další informace a materiály: