Strategie kojení

 • Strategie kojení stanovuje a naplňuje veškerý zdravotnický personál, který je školen laktačními poradkyněmi.
 • Těhotné ženy a matky jsou informovány o významu kojení.
 • Jsou vytvořeny podmínky pro patřičný kontakt dítěte s matkou včetně iniciálního kontaktu a přiložení dítěte k prsu po narození bez zbytečných odkladů.
 • Matkám je umožněn systém péče dítě s matkou (rooming-in).
 • Pokud není možná péče v systému dítě s matkou, je umožněno a podporováno kojení v optimálních mezích, rovněž jsou v mezích možností
  podávány potřebné edukační a erudiční instrukce matce.
 • Podpora kojení dle potřeb dítěte, ne dle časového harmonogramu.
 • Kojeným novorozencům nejsou nabízena šidítka a savičky.
 • Novorozenci jsou plně kojeni, pokud to kontraindikace nevylučuje.
 • Náhrada mateřského mléka je podávána alternativním způsobem
  pouze z lékařské indikace.

Pomoc kojícím matkám zajišťuje novorozenecká stanice:
tel. kontakt – 571 490 551:
všední dny od 6.00 – 14.30 hodin laktační poradkyně
sestry novorozenecké stanice non-stop


Dětské oddělení je od roku 1997 držitelem titulu Baby Friendly Hospital  (Nemocnice přátelská k dětem) a má právo užívat logo UNICEF. Byli jsme mezi prvními deseti pracovišti v České republice, která tento titul získala.


Certifikáty laktačních poradkyní:  

Ke stažení:
 • strategie přístupu ke kojení (formát pdf zde)