Bonding

Jedná se o podporu raného kontaktu novorozence s rodiči. Jde o položení nahého dítěte matce či otci /partnerovi na nahé tělo po porodu na dobu zhruba dvou hodin, v závislosti na poporodní adaptaci novorozence a jeho celkovém zdravotním stavu.

Podmínkou provedení plného bondingu je porod donošeného dítěte přirozenou cestou nebo cestou císařského řezu (pokud to provozní podmínky dovolí) s dobrou poporodní adaptací na zevní prostředí. Po komplikovaném porodu či při ztížené porodní adaptaci o bondingu  a typu sledování rozhoduje přítomný pediatr.

Provedení bondingu nevyžaduje žádnou speciální přípravu, během bondingu bude dítě pravidelně kontrolovat ve stanoveném časovém intervalu zdravotní personál (dětská sestra či porodní asistentka).

Plný bonding je doporučeno provádět pouze u matek s doprovodem, který byl náležitě poučen personálem o zásadách bezpečnosti při ošetřování novorozence. Je nutné, aby doprovod bez ohlášení matku s dítětem při bondingu neopouštěl, a v případě jakýkoliv pochybností použil signalizaci a přivolal personál.

Pokud bude maminka po porodu bez přítomnosti další plnoleté osoby, bude umožněn bonding pouze částečný za přítomnosti zdravotního personálu. Dítě může být ponecháno na porodním boxu s matkou, ale bude uloženo do postýlky s monitorem dechu.