Pro pacienty

Operace kloubní náhrady 

Váš termín přijetí na ortopedické oddělení ve Vsetínské nemocnici bude oznámen informačním dopisem. Agendu má na starost vrchní sestra ortopedického oddělení Bc. Irena Srbová. Pokud Vám datum operace nevyhovuje, nebo máte jiné dotazy, kontaktujte: vrchní sestru e-mailem: srbova@nemocnice-vs.cz nebo telefonicky: + 420 571 818 482, + 420 571 818 465.


S dopisem navštivte ihned po doručení svého praktického lékaře, který včas zajistí potřebná předoperační vyšetření.

   • Prosíme praktické lékaře o seznam léků, jejich síly a dávkování
   • Dále budete potřebovat: interní předoperační vyšetření (ne starší 14ti dnů)
   • U pacientů s ASA II a více je nutné i vyšetření odborného internisty, případně dalšího odborného lékaře, u kterého jste se dosud léčil/la
   • Ženy – poslední preventivní gynekologické vyšetření (ne starší než 1 rok)
   • Zubní vyšetření
   • Ušní, nosní, krční vyšetření (k vyloučení fokální infekce)
   • Bakteriologické vyšetření moči, koagulační faktory (Quick+APTT)
   • Krevní obraz
   • Biochemické vyšetření včetně CRP
   • Nutno odebrat krevní skupinu a erytrocytární protilátky (pozitivní hlásí lékař na ortopedické oddělení tel. 571 818 482).

  Po absolvování všech výše uvedených předoperačních vyšetření se s kompletní dokumentací dostavíte do anesteziologické ambulance ve Vsetínské nemocnici (budova B, 1. patro) k předoperačnímu vyšetření anesteziologem. Následně navštívíte svého ortopeda s kompletním předoperačním vyšetřením. Tato schůzka slouží k poslední kontrole zdravotního stavu před operací. Zároveň odpovíme na všechny dotazy.


  K hospitalizaci potřebujete: 

    • Všechna vyžadovaná předoperační vyšetření
    • Věci osobní potřeby, pyžamo/noční košile – více kusů, ručník
    • Domácí obuv s pevnou patou
    • Berle nebo francouzské hole (pokud vlastníte)
    • Kartu zdravotní pojišťovny
    • Tělové mléko
    • Dlouhou obouvací lžíci (nejlépe se zahnutým koncem)
    • Léky, které užíváte – v originálním balení

  Důležité upozornění: užíváte-li anopyrin, warfarin nebo jiné léky na ředění krve, popřípadě léky na cukrovku, zkontrolujte jejich předoperační užívání, popřípadě včasné vysazení konzultujte se svým obvodním lékařem či anesteziologem!


  Po operaci je vhodná další ústavní rehabilitace. Pokud to aktuální kapacita lázeňských a rehabilitačních zařízení dovolí, zařídíme překlad z našeho oddělení na lůžkovou rehabilitaci (například Čeladná, Lázně Darkov, Klimkovice, případně v jiných). Počítejte ale také s možnou prodlevou mezi propuštěním a nástupem do lázní. Je proto nezbytné už dopředu před nástupem k hospitalizaci domácí prostředí vhodně upravit.


  Po operaci totální náhrady kyčelního kloubu je nutné dodržovat tyto zásady (3 měsíce po operaci): 

    • Spěte na pevném a rovném lůžku
    • Nekřížit dolní končetiny
    • Polštář mezi kolena
    • Na lůžku v poloze na zádech – palce a kolena směřují do stropu, ve stoji a při chůzi dopředu
    • Nepřetáčet se na zdravou stranu bez polohovací pomůcky a bez asistence sestry
    • Sedět maximálně do 90 stupňů úhlu mezi trupem a stehnem (ne do auta nebo nízkého křesla)
    • Sedět na obou půlkách hyždí
    • Dlouho nestát (ve frontě, při žehlení a podobně)
    • Nechodit po mokrém terénu
    • Při chůzi nenosit břemena, s nikým si nepovídat, neohlížet se
    • Zvedat předměty ze země tak, aby se při předklonu operovaná končetina sunula po zemi vzad nebo za pomoci pomůcky
    • Boty obouvat za pomoci dlouhé lžíce
    • Kalhoty, ponožky a spodní prádlo oblékat za pomoci druhé osoby, nebo za pomoci berlí nebo jiné pomůcky k tomu určené
    • Neodkládejte berle, pokud to nedovolí váš lékař
    • Pravidelně kontrolujte technický stav berlí – matičky, protiskluzové nástavce
    • Dodržujte doporučení lékaře o prevenci tromboembolické nemoci – používejte zdravotní punčochy
    • Při obtížích vyhledejte lékaře – náhle vzniklá bolest, zarudnutí či sekrece v jizvě, zkrat končetiny, omezení pohybu, horečky

  Další informační materiály: