Zajímavosti

Nová artroskopická věž i další novinky
1.8.2016

Nová artroskopická věž umožňuje ortopedům operovat klouby miniinvazivní metodou, bez nutnosti rozsáhlého zákroku. Kvalita zobrazení je podstatně vyšší, záznamové zařízení umožňuje pořizovat fotografie a videa, vše je připraveno pro aplikaci do informačních systémů. Na centrálních sálech také ortopedi zavádějí operativu ve speciálních izolačních kuklách. Požadavky na sterilitu prostředí jsou u ortopedických zákroků mimořádně vysoké.

Vakuové míchání při náhradách velkých kloubů

Další novinkou na ortopedickém oddělení je vakuové míchání cementu pro cementování výplní při náhradách velkých kloubů. Vakuově míchaný cement je kvalitnější, obsahuje menší množství vzduchu. Zároveň uzavřený proces ochraňuje personál na sálech od vdechování nebezpečného monomeru.

Nová komfortní pacientská lůžka

Pacienti oceňují moderní, elektricky plně polohovatelná lůžka Linet Eleganza I, kterými bylo oddělení vybaveno počátkem roku 2016. Jsou velkým přínosem pro pohodlí i rehabilitaci. Samozřejmě také pro zdravotníky. Usnadňují manipulaci, umožňují rychlé nastavení různých poloh.

Jako první v České republice

Vsetínská ortopedie pečuje o pacienty z celého regionu již padesát let. Spektrum činností je velmi široké, těžištěm je endoprotetika a artroskopická operativa. Lékaři se věnují novým, moderním metodám a postupům. V roce 2013 provedli – jako tehdy vůbec první v ČR – operaci částečně unikomparmentální) náhrady kolenního kloubu firmy Zimmer metodou PSI (Patient Specific Instrument) s využitím speciálních šablon, vyrobených pacientovi přímo namíru s pomocí 3D tisku. S použitím speciálních šablon dnes operují až deset procent totálních náhrad.

Od května 2012 provádějí vsetínští ortopedi výměnu kolenního kloubu s využitím revoluční technologie Visionaire, díky které je operační zákrok šetrnější ke kostem a měkkým tkáním pacienta, zkracuje operační čas, snižuje rizika infekcí a dalších komplikací, jimiž mohou být například tuková embolie nebo hluboká žilní trombóza.