Ceník

CENÍK SLUŽEB A ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ NEHRAZENÝCH z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

Platný od 1. 2. 2020 (ve formátu pdf): VSN_cenik_2020_2

Ceník zdravotních a nezdravotních výkonů a služeb nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění – dle oddělení (ceny včetně DPH) Vsetínské nemocnice, platný od 1. 2. 2020
Oddělení Výkon
Chirurgie Sklerotizace metličkových a retikulárních varixů – základní 450,00
Sklerotizace metličkových a retikulárních varixů – další 65,00
Jednorázová sonda k operaci křečových žil 15 800,00
Gynekologicko / Porodní Miniinterrupce do 8. týdne 3 200,00
Interrupce nad 8. – 12. týdnů 4 800,00
Laparoskopická sterilizace na žádost pacientky 6 700,00
Zavedení nitroděložního tělíska 1 100,00
Aplikace Rhesonativ 625 I.U. (Anti-D imunoglobulin) 1 250,00
Aplikace Igamad 1500 I.U. (Anti-D imunoglobulin) 1 200,00
Psychoprofylaxe – kurz předporodní přípravy (4 x 2 hodiny) cena 1 lekce 200,00
Výpis z knihy porodů 150,00
Tisk ultrazvukového snímku 50,00
Sepsání žádosti před interrupcí 250,00
Anti HIV /detekce antigenu a protilátky 1 200,00
BWR 140,00
Entonox – inhalační anestezie u malých výkonů 600,00
Entonox – inhalační anestezie u porodu – cena za jednotku 600,00
Medikamentózní interrupce – bez hospitalizace 4 500,00
Sterilizace z jiných, než zdravotních důvodů provedená při SC (císařském řezu) 1 000,00
Cvičení těhotných  ( kurz = 6 x 1 hodina) cena 1 hodiny 60,00
Vyšetření těhotné 690,00
Vyšetření těhotné s ultrazvukem 1 200,00
Plastika malých labií 12 500,00
Poskytnutí jednorázových plastových zrcadel 30,00
UNK / ORL Aplikace náušnic (obě uši) 200,00
Excize kožní léze od 2 do 10 cm 1 250,00
Vstupní prohlídka do rizika hluku 600,00
Preventivní prohlídka do rizika hluku 600,00
Kontrolní vyšetření po excizi kožní léze 350,00
Operace odstálých boltců nad 10 let včetně lokální anestezie 5 600,00
Operace odstálých boltců nad 10 let
včetně celkové anestezie při hospitalizaci
14 300,00
Vyšetření pro řidičský průkaz 650,00
Nasoepifaryngoskopie rigidní optikou 900,00
Aplikace náušnice (jedno ucho) 100,00
Screeningové vyšetření sluchu novorozence 320,00
Centrální sterilizace Druh obalu / Objem v litrech:
Fólie plochá – parní sterilizace:
  5 x 25 (0,5) 16,00
  7 x 25 (0,75) 20,00
10 x 25 (1,0) 28,00
12 x 25 (1,2) 31,00
15 x 25 (1,5) 36,00
20 x 25 (2,0) 50,00
25 x 25 (2,5) 63,00
30 x 25 (3,0) 72,00
T1 – zátěžová 150,00
Fólie pro plazmovou sterilizaci samostatná:
  5 x 25 (0,5) 10,00
  7 x 25 (0,75) 11,00
10 x 25 (1,0) 13,00
15 x 25 (1,5) 21,00
20 x 25 (2,0) 30,00
25 x 25 (2,5) 36,00
30 x 25 (3,0) 48,00
Plazmová sterilizace (dle objemu sáčku):
  5 x 25 (0,5) 25,00
  7 x 25 (0,75) 31,00
10 x 25 (1,0) 37,00
15 x 25 (1,5) 67,00
20 x 25 (2,0) 100,00
25 x 25 (2,5) 143,00
30 x 25 (3,0) 167,00
Interna Entonox – inhalační anestezie pro bezbolestný průběh
vyšetření tlustého střeva (kolonoskopie) – cena za jednotku
600,00
Spirometrie (metoda průtok – objem) – preventivní vyšetření 420,00
Spirometrie (metoda průtok – objem) – v rámci vstupní prohlídky 420,00
Ergometrie (základní ergometrické vyšetření) – preventivní vyšetř. 960,00
Ergometrie (základní ergometrické vyšetření) – v rámci vstupní pr. 960,00
EKG – vyšetření internistou – vstupní prohlídka 210,00
EKG – vyšetření internistou – preventivní prohlídka 210,00
Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele, včetně vystavení lékařské zprávy – fakturace prohlížené osobě 730,00
Odběr žilní krve osoby podezřelé z požití alkoholu 440,00
Neurologie Vyšetření profesionálních řidičů – EEG s popisem – vstupní vyšetření 1 750,00
Vyšetření EMG – preventivní prohlídka v rámci rizika povolání 990,00
Vyšetření EMG – vstupní prohlídka v rámci rizika povolání 990,00
Cílené vyšetření neurologem 480,00
Infekční Komplexní vyšetření odborníkem na infekční choroby 990,00
Cílené vyšetření odborníkem na infekční choroby 500,00
Kontrolní vyšetření odborníkem na infekční choroby 250,00
Očkování na vlastní žádost 250,00
TRN Komplexní vyšetření 950,00
Cílené vyšetření 480,00
Kontrolní vyšetření 240,00
Spirometrie – preventivní vyšetření 420,00
Spirometrie – vyšetření v rámci vstupní a výstupní prohlídky 420,00
Tuberkulin CELKEM (1 dávka) aplikace vč. vakcíny 410,00
BCG CELKEM (1 dávka) – aplikace vč. vakcíny 450,00
Pulsní oxymetrie 110,00
Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu 580,00
Psycholog Odborná terapeutická činnost psychologa – hodinová sazba 500,00

PLDD – pro děti
a dorost

PLD – pro dospělé

Vstupní prohlídka do zaměstnání
(bez přinesené zdravotnické dokumentace)
460,00
Vstupní prohlídka do zaměstnání
(na základě přinesené zdravotnické dokumentace)
350,00
Výstupní prohlídka ze zaměstnání 290,00
Periodická prohlídka v průběhu zaměstnání 290,00
Výstupní, dispenzární prohlídka, prohlídka po ukončení práce v rizikovém prostředí – hodinová sazba 290,00
Vyšetření pro studium, brigády, tábory  (včetně potvrzení) 100,00
Vyšetření pro řidičský průkaz (včetně potvrzení) – základní, rozšíření 350,00
Vyšetření pro řidičský průkaz
(včetně potvrzení) – prodloužení
260,00
Vyšetření pro rekondiční a rekreační pobyty
(včetně potvrzení)
260,00
Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářečský)
(včetně potvrzení)
260,00
Vyšetření pro zdravotní průkaz (včetně potvrzení) 260,00
Vyšetření pro sportovní činnost (včetně potvrzení) 260,00
Očkování na vlastní žádost 230,00
Vakcíny Dle aktuální nabídky a cen lékárny DUO (prodejní cena bez DPH)
ONP Dle aktuální nabídky a cen lékárny DUO (prodejní cena s DPH)
Rehabilitace Fyzioterapeutické ošetření včetně kineziologického rozboru 450,00
Termoterapie (cena za 1 aplikaci) 95,00
Přístrojová lymfodrenáž  (cena za 1 aplikaci) 165,00
Svalový test – včetně vystavení zprávy 260,00
Kineziotapování – aplikace vlastní pásky 85,00
Kineziotapování – malý tape 135,00
Kineziotapování – velký tape 185,00
Kineziotapování – cross tape – velikost A 5,00
Kineziotapování – cross tape – velikost B 10,00
Kineziotapování – cross tape – velikost C 20,00
LASER terapie (cena za 1 aplikaci) 95,00
Rebox (cena za jednu aplikaci/15 min.) 95,00
Fyzioterapeutická péče 340,00
Měření rozsahu pohybu kloubu – včetně vystavení zprávy 150,00
Půjčovné týdenní za přístroj (Pericalm, inhalátor,…) 100,00
Vratná kauce za půjčení přístroje (Pericalm, inhalátor, …) 300,00
Lokální přístrojová kryoterapie 175,00
Fyzio cvičení (kurz = 6 lekcí x 45min) cena 1 lekce 95,00
Ortopedické vložky DELUX (cena za pár) 786,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Blue I (cena za pár) 1 091,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Blue II (cena za pár) 1 221,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Black (cena za pár) 1 221,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Green I (cena za pár) 1 091,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Green II (cena za pár) 1 221,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Green wide (cena za pár) 1 221,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Orange (cena za pár) 1 148,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Berry (cena za pár) 1 148,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Copper (cena za pár) 1 406,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit Carbon (cena za pár) 1 221,00
Ortopedické vložky Trim-to-Fit OTC 3/4 (cena za pár) 823,00
Sociální lůžka Ubytovací služby – cena za 1 den 195,00
Stravovací služby – cena za 1 den 160,00
HTO Krevní obraz + diff. + nátěr mikroskopicky 175,00
Krevní obraz + nátěr mikroskopicky 120,00
Vyšetření krevní skupiny – statim 395,00
Vyšetření krevní skupiny – v sérii 245,00
OKB Toxikologický screening (1 proužek) 80,00
Kontrola glukometru 150,00
Mikrobiologie Vyšetření anti HIV /detekce antigenu a protilátek 1 100,00
Vyšetření anti HCV /detekce antigenu a protilátek 482,00
Vyšetření anti HBc total 482,00
Vyšetření HBsAg 322,00
Vyšetření anti HBs 482,00
Vyšetření anti HBc IgM 482,00
Vyšetření HBeAg 482,00
Vyšetření anti Hbe 482,00
LUES 255,00
Anti-Borrelia IgM + IgG (ELISA) 891,00
Anti-Borrelia IgM – konfirmace WB 2 018,00
Anti-Borrelia IgG – konfirmace WB 2 018,00
RDG Rentgen hrudníku -v rámci vstupní prohlídky 300,00
Rentgen hrudníku – v rámci preventivní prohlídky 300,00
Uložení RTG snímku na CD nosiči 100,00
Nutriční spec. Základní nutriční konzultace 600,00
Speciální nutriční konzultace 700,00
Opakovaná konzultace 300,00
Základní analýza složení těla bez interpretace 200,00
Základní BIA analýza těla s interpretací výsledků 450,00
Balíček služeb – stravovací plány na míru 3 500,00
Všeobecné + Administrativa Poplatek za žádost do domova pro seniory (vyjádření lékaře ONP) 280,00
Administrativní úkon na žádost pacienta (zpráva pro pojišťovnu) 220,00
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace 600,00
Paušální cena za zpracování žádosti a vyhledání zdravotnické dokumentace vč. ostatních administrativních nákladů 350,00
Cena za kopírování (1 kopie, rozměr A4) 4,00
Cena za oboustrannou kopii (rozměr A4) 7,00
Administrativní úkon na žádost pacienta á 10 minut 75,00
Znovu vystavení potvrzení o uhrazení regulačního poplatku na žádost pacienta 20,00
Hospitalizace v jednolůžkovém pokoji – 1 den hospitalizace 500,00
Doprovod dítěte staršího 6 let – 1 den hospitalizace 450,00
Poplatek za 1 den stáže pro lékaře a farmaceuty vyjma rezidentů PL a PLDD 350,00
Poplatek za 1 den stáže pro nelékařské zdravotnické pracovníky 150,00
1 hodina semináře v rámci Vzdělávací akademie 150,00
AKK Sanitář standard 5 800,00
AKK Sanitář s rozšířenou výukou ČJ 66 489,00
Veterinární služby Urea 50,00
Kreatinin 47,00
Bilirubin 45,00
ALT 50,00
AST 50,00
ALP 50,00
GMT 58,00
Cholesterol 64,00
Triglyceridy 78,00
Glukosa 42,00
AMS 103,00
Separace 45,00
Moč + sediment 86,00
Kyselina močová 61,00
Vápník 53,00
Fosfor 47,00
Hořčík 56,00
Lipáza 562,00
Tyreotropin (TSH) 481,00
Tyroxin volný (FT4) 501,00
Celková bílkovina 42,00
Albumin 42,00
Sodík 56,00
Draslík 61,00
Chloridy 42,00
Krevní obraz bez diff. 70,00
Retikulocyty 185,00
Krevní obraz + diff. 178,00
Krevní obraz + nátěr mikroskopicky 235,00
Zhotovení nátěru 33,00
Obarvení nátěru 61,00
Analýza nátěru 64,00
Krevní obraz + diff. + nátěr mikroskopicky 337,00
Doprava Druh poskytované služby
Přeprava materiálu osobním vozidlem
za 1 ujetý km 12,00
za každých 15 min. prostoje (čekání mimo jízdu nebo nakládání materiálu) 60,00
Přeprava materiálu nákladním vozidlem
za 1 ujetý km 20,00
za každých 15 min. prostoje (čekání mimo jízdu nebo nakládání materiálu) 60,00
Zajištění sportovních akcí sanitním vozidlem s řidičem
za 1 ujetý km 20,00
za 1 hodinu řidiče 250,00
Přeprava osob sanitním vozidlem na jejich vlastní žádost, nehrazená ze zdravotního pojištění * vzdálenost v km je počítána vždy ze stanoviště vozidel, tzn. ze Vsetínské nemocnice a.s., Nemocniční 955, Vsetín
a) přeprava  klienta se vzdáleností cílového místa
jednosměrná doprava
do 10 km 150,00
11 – 30 km 500,00
31 – 60 km 600,00
61 – 100 km 750,00
101 – 210 km 900,00
211 – 400 km 3 900,00
nad 400 km – cena se sjednává dohodou
obousměrná doprava
do 10 km 250,00
11 – 30 km 650,00
31 – 60 km 1 000,00
61 – 100 km 1 250,00
101 – 210 km 1 650,00
211 – 400 km 4 500,00
nad 400 km – cena se sjednává dohodou
b) přeprava doprovodu klienta se vzdáleností cílového místa
jednosměrná doprava
do 30 km 50,00
do 60 km 100,00
do 100 km 150,00
do 210 km 200,00
do 400 km 350,00
více než 400 km – cena se sjednává dohodou
obousměrná doprava
do 30 km 100,00
do 60 km 150,00
do 100 km 200,00
do 210 km 300,00
do 400 km 450,00
více než 400 km – cena se sjednává dohodou
Uvedené ceny za přepravu osob sanitním vozidlem platí v pracovní dny, tj. v pondělí až pátek. Ceny za přepravu ve dnech pracovního klidu a ve svátcích se zvyšují o 25 %.
Autodílny Pneuservisní služby – osobní vozidlo
Demontáž kola z osy 25,00
Montáž kola na osu 25,00
Demontáž pneu z disku 25,00
Montáž pneu na disk 25,00
Vyvážení včetně tělísek 25,00
Tělísko – disk ocelový 22,00
Tělísko – disk ALU 10,00
Oprava duše 50,00
Oprava pneu bezdušové 100,00
Ventil bezdušový – výměna 40,00
Likvidace pneu 40,00
Výměna 1 ks pneu 125,00
Výměna 4 ks pneu 500,00
Pneuservisní služby – SUV 4×4
Demontáž kola z osy 33,00
Montáž kola na osu 33,00
Demontáž pneu z disku 33,00
Montáž pneu na disk 33,00
Vyvážení včetně tělísek 33,00
Tělísko – disk ocelový 22,00
Tělísko – disk ALU 10,00
Oprava duše 50,00
Oprava pneu bezdušové 100,00
Ventil bezdušový – výměna 40,00
Likvidace pneu 40,00
Výměna 1 ks pneu 165,00
Výměna 4 ks pneu 660,00
Oprava a údržba motorových vozidel
za 1 hodinu odpracovanou při údržbě a opravě vozidla 250,00
Připojení, načtení a smazání závad řídící jednotky pro vozy Evropa 350,00
Stravování b1) ceny stravenek pro externí strávníky:
Menu 1 racionální 66,00
Menu 2 racionální 66,00
Menu 3 výběr 120,00
Menu 4 šetřící 74,00
Menu 5 diabetická 74,00
Menu 6 diabetická šetřící 74,00
Menu 7 vegetariánská 66,00
Menu 8 bezlepková 76,00
Hlavní jídlo 1 racionální 58,00
Hlavní jídlo 2 racionální 58,00
Hlavní jídlo 3 výběr 110,00
Hlavní jídlo 4 šetřící 68,00
Hlavní jídlo 5 diabetická 68,00
Hlavní jídlo 6 diabetická šetřící 68,00
Hlavní jídlo 7 vegetariánská 58,00
Hlavní jídlo 8 bezlepková 71,00
Polévka 1 racionální 12,00
Polévka 2 šetřící 13,00
Polévka 3 bezlepková 15,00
Polévka svačinková 21,00
b2) ceny stravenek pro externí strávníky – důchodci nemocnice:
Menu 1 racionální 50,00
Menu 2 racionální 50,00
Menu 3 výběr 93,00
Menu 4 šetřící 52,00
Menu 5 diabetická 52,00
Menu 6 diabetická šetřící 52,00
Menu 7 vegetariánská 50,00
Menu 8 bezlepková 53,00
Hlavní jídlo 1 racionální 46,00
Hlavní jídlo 2 racionální 46,00
Hlavní jídlo 3 výběr 90,00
Hlavní jídlo 4 šetřící 48,00
Hlavní jídlo 5 diabetická 48,00
Hlavní jídlo 6 diabetická šetřící 48,00
Hlavní jídlo 7 vegetariánská 46,00
Hlavní jídlo 8 bezlepková 49,00
Polévka 1 racionální 8,00
Polévka 2 šetřící 9,00
Polévka 3 bezlepková 10,00
Polévka svačinková 15,00
d) strava pro zákazníky ústavů sociální péče a občanských sdružení zaměřených na charitativní a pečovatelské služby:
Menu 1 racionální 52,00
Menu 2 racionální 52,00
Menu 3 výběr 88,00
Menu 4 šetřící 66,00
Menu 5 diabetická 66,00
Menu 6 diabetická šetřící 66,00
Menu 7 vegetariánská 52,00
Menu 8 bezlepková 67,00
Nájem a podnájem prostor určených k podnikání a poskytování souvisejících služeb
a) Ceny za dlouhodobý nájem a podnájem prostor určených k podnikání
Cena za 1 m2 prostor určených k podnikání v oblasti poskytování zdravotnických služeb se stanoví  dohodou podle umístění a povahy prostor a jejich příslušenství.
Ceny prostor sloužících jako zázemí pro poskytování  technických, servisních,  propagačních nebo obdobných služeb, se sjednávají individuálně, s ohledem na jejich účel a význam  pro činnost Vsetínské nemocnice a.s., umístění užitného prostoru, doby využití a účelu akce.
b) Ceny za služby poskytované v souvislosti s pronájmem prostor určených k podnikání
Ceny za spotřebu médií se stanoví dohodnutou paušální sazbou stanovenou na základě odborného odhadu výše spotřeby za účtované období a cen účtovaných ze strany dodavatelů.
Ceny za poskytování ostatních služeb se stanoví na základě skutečných nákladů vynaložených na jejich zajištění.
c) Ceny za krátkodobý pronájem prostor a souvisejících služeb
Stanoví se individuálně na základě umístění prostoru, doby využití, účelu akce a druhu a objemu poskytnutých služeb.